EurofenceEurofenceEurofence

Välkommen till Eurofence!

Eurofence Protection AB är specialister inom Områdesskydd. Vi har skapat en position på marknaden genom att utveckla effektiva och driftsäkra lösningar - med Larmade Elstängsel som grund.

Eurofence Protection AB samägs av Eurofence Sweden AB och LMK Ventures AB, ett dotterbolag till LMK Industri AB, www.lmkindustri.com

Vårt program spänner över allt från stand-alone lösningar för mindre företag till integrerade PC-styrda system för komplexa miljöer.

Idag finns det effektiva metoder att bekämpa egendomsbrott samt skydda känsliga anläggningar. En investering i ett Larmat Elstängsel är ofta den bästa lösningen och kan betala sig på mycket kort tid.