Frågor och Svar om Larmade Elstängsel

 

 

1. Hur fungerar det?

2. Är det farligt?

3. Finns det skydd under dagtid?

4. Hur gör man vid grindar?

5. Är Eurofence's stängsel bättre än andra?

6. Går det att koppla ihop med mitt larm?

7. Är falsklarm vanliga?

8. Kan stängslet störa andra apparater - som datorer?

9. Kan stängslet öka brandfaran?

10. Är det dyrt?1. Hur fungerar Larmade Elstängsel?

Ett Larmat Elstängsel är i princip en spänningsförande larmdetektor.

Stängslet är uppbyggt av elslingor av varvade plus- och minustrådar på cirka 15 cm avstånd, med en inbördes pulserande spänning på upp till 10.000 Volt.

Stängslet monteras på insidan av ett vanligt stängsel och blir i normalfallet cirka 250 cm högt. Det kan i princip byggas hur högt som helst.

Stängslet har dessutom en larmfunktion. Typiska situationer som åstadkommer larmutlösning är vidrörning eller klippning av tråden samt försök att manipulera systemet.

Systemet övervakar kontinuerligt förhållandet mellan den faktiska spänningen i tråden och den inställda larmspänningen.

Ett intelligent elstängsel!

Upp

2. Är Larmade Elstängsel farliga?

Att beröra stängslet är inte hälsovådligt men kan upplevas som mycket smärtsamt.

  • Även strömstyrkan är hög - vilket avlivar en vanlig myt.
  • Effekten är alltså hög i en spänningspuls - flera Kilowatt!
  • Pulserna varar dock endast 1/10.000 sekund och blir därmed ofarliga vid tillfällig beröring.

Inget tillstånd fordras för att montera eller använda ett Larmat Elstängsel, men det krävs kunskaper för ett bra resultat.

Det finns säkerhetsregler och -rekommendationer i SS-EN 60335-2-76 som Eurofence noga beaktar vid varje installation.

Ingen person - skyldig eller oskyldig - ska kunna skadas genom att fastna i stängslet. Ingen ska heller kunna komma åt stängslet av misstag.

Mycket obehagliga - men ofarliga - att beröra.

Upp

3. Ger Larmade Elstängsel skydd under dagtid?

Ja, det finns sabotageskydd som även är aktivt när stängslet är spänningslöst. Försök att manipulera stängsel eller larmskåp resulterar alltid i ett larm.

Upp

4. Hur fungerar Larmade Elstängsel vid grindar?

Grindar ses som delar av stängslet och är givetvis också larmade. Dessutom kan grindöppningslarm monteras, integrerat i systemet.

Våra elektroniska passagesystem kan med fördel användas för automatisk styrning av larmet.

Upp

5. Är Eurofence's Larmade Elstängsel bättre än andra?

Eurofence Protection AB samarbetar med flera tillverkare och vi kan därför erbjuda den produkt som bäst möter kundens krav i det enskilda fallet.

I vårt program finns de effektstarkaste systemen på marknaden - givetvis inom ramen för gällande bestämmelser.

Vi kan erbjuda lösningar från en enda larmsektion upp till flera hundra.

Vi bygger våra anläggningar för att fungera störningsfritt året runt. Så kallad "snöslinga" finns att tillgå i alla system. Den eliminerar risken för falska larm orsakade av marksnö.

Våra flersektionssystem arbetar med högspänning, till skillnad från vissa fabrikat som använder s.k. lågvoltslarm (LV). Lågvolt använder vi i vissa system som skydd mot sabotage under dagtid, men det kan aldrig ersätta ett högvoltslarm.

Alla flersektionssystem är pulssynkroniserade för hög beröringssäkerhet.

Vi tillverkar våra isolatorstolpar "från ax till limpa" enligt den patenterade StapleloK® tekniken. Stolparna är gjorda av höghållfast stål och behandlade med aluzink för extra lång livslängd.

Vi tål en jämförelse!

Upp

6. Går det att koppla ihop Larmade Elstängsel med andra larm?

Eurofence Protection AB's Larmade Elstängsel kan kopplas ihop med alla larmsystem på marknaden.

Larmade Elstängsel kan styras på valfritt sätt. Vill man inte manuellt sätta på/stänga av stängslet, finns möjligheten att styra det via befintligt larm, passersystem eller med en speciell fjärrkontroll.

Utgående larm kan kopplas till larmcentral, GSM-uppringare eller sirener / strålkastare. Alla driftuppgifter kan tas ut från skåpet till extern larmcentral.

Stängslen fungerar särskilt bra ihop med övervakningskameror (CCTV).

Full kompatibilitet med alla förekommande larm.

Upp

7. Är falsklarm vanliga?

Mycket ovanliga, om stängslet är rätt konstruerat, monterat och skött. Mikrodatorn som styr centralen har ett antal sofistikerade larmkriterier som är till stor hjälp för att undvika falska larm från t.ex. djur eller starka/snabba temperaturväxlingar.

Vegetation måste alltid hållas borta och inga föremål får läggas eller lutas mot stängslet.

Ett inbyggt batteri ger back-up i 12 timmar vid bortfall av 230V-matningen. Ett särskilt batterilarm kan tas ut.

Upp

8. Kan Larmade Elstängsel störa andra apparater - som datorer?

Inga av våra installationer uppvisar några sådana problem. Dåligt installerade eller felaktiga larmstängsel kan dock störa kommunikationen i närliggande datanät.

Det är därför viktigt att utrustningen har godkännanden avseende störningsnivåer enligt EN550014-1. Jordning och kabeldragning måste också göras på ett speciellt sätt.       

                                                                                                                                                                                                                                                         Upp

9. Kan Larmade Elstängsel öka brandfaran?

Ett Larmat Elstängsel ger som regel en höjning av brandsäkerheten genom att det håller obehöriga borta och därmed kraftigt reducerar risken för sabotage, bus och olyckshändelser.

På anläggningar som hanterar brandfarliga gaser gäller samma säkerhetsregler som för andra gnistalstrande apparater, t.ex elmotorer..

Larmade Elstängsel kan användas i brandfarliga miljöer.

Upp

10. Är Larmade Elstängsel dyra?

Ett Larmat Elstängsel kostar ungefär lika mycket i anskaffning som ett vanligt stängsel.

Underhållskostnaderna varierar. Systemet innehåller inga rörliga delar och inget som slits. Det är dock en bra idé att låta en kunnig tekniker syna av och mäta upp stängslet emellanåt.

Erfarenheter visar att 95% av allt arbete på plats är reparationer av fysiska skador, oftast påkörningar. Undviker man sådant - och håller sly och främmande föremål borta - är underhållsbehovet minimalt.

Kostnaden för elektriciteten är cirka 100-200 kronor per år.

En kostnadseffektiv lösning!

Upp