EurofenceEurofenceEurofence

Fördelar med Larmade Elstängsel

Antalet Larmade Elstängsel växer snabbt i Sverige på grund av de goda resultat som uppnåtts.

Det är ett brett spektrum av företag som väljer denna lösning. Bilföretag, återvinningsanläggningar och energiföretag utgör en viktig del av marknaden.

Bland användarna finns även verkstadsföretag, byggmarknader, handelsträdgårdar, marinor samt kärnkraftsindustrin.

Att Larmade Elstängsel så snabbt vinner terräng beror på en unik kombination av skydd som ingen annan teknik kan erbjuda.

  • Avskräckande - De flesta människor har en naturlig respekt för elektricitet. Varningsskylten räcker oftast för att inkräktaren ska avstå.
  • Ett fysiskt hinder. Eltrådarna sitter tätt och är förspända.
  • Smärtsamt - Upp till 10.000 Volt (ofarlig) spänning får förövaren sannolikt på andra tankar om denne ändå försöker ta sig in.
  • Larmar tidigt - Larmet utlöser redan innan besökaren har hunnit in på området. Man kan också använda larmet till att styra bevakningskameror.


 

Förväxla inte Larmade Elstängsel med passivt kännande trådsystem som ibland säljs under samma namn!