EurofenceEurofence

Företaget Eurofence

Eurofence Protection AB har försäljning av patenterade stängselsystem i ett flertal europeiska länder.

I Sverige fokuserar vi särskilt på Säkerhetslösningar för företag och institutioner.

Den egna produktionen i Sverige omfattar både Industristängsel och Larmade Elstängsel. Det ger oss kontroll över hela kedjan - från stolpar till färdiga larmskåp - och därmed slutresultatet.

Eurofence samarbetar med några av världens ledande elektronikföretag på säkerhetsområdet. Tack vare detta har vi alltid tillgång till den senaste tekniken. Eurofence kan erbjuda lösningar som passar det enskilda fallet - användarvänliga och lättskötta.

Vi installerar även Grindar - från manuella gånggrindar till stora motoriserade skjutgrindar - ofta kombinerade med elektroniska Passagesystem.