JVA Z-aggregat för Larmade Elstängsel.

Gemensamt för JVA’s Z-aggregat:

 • Passar elstängsel från 50 meter upp till flera kilometer.
 • Kan användas ensamma eller i kombination med befintliga inbrottslarm, passagekontroller och videokameror.
 • Kan manövreras och övervakas på distans.
 • Fjärr- eller tidsomkoppling till dagläge (lågvolt) medger ständig bevakning.
 • Batteri-backup bibehåller funktionen i minst 12 timmar.

Specifikationer:

Mätarspänning:
230 V 1-fas (vid inbyggnad) eller 16 V AC 1A
Utspänning: Cirka 9 KV
Urladdningsenergi: Mellan 3 och 5 Nm
Frekvens:
0.8 Hz

JVA Z-14 är grundmodellen i Z-programmet.

 • Aggregatet kan köras bipolärt, vilket innebär att samtliga eltrådar är spänningsförande/larmande.
 • LCD-fönster med in- och utgående stängselspänning
 • Potentialfria, programmerbar utgångar.


JVA  Z-14 med manöverpanel, terminaler, timer och knivbrytare

 

JVA Z-11 är en enklare version av Z-14 för larmade elstängsel

 • De viktigaste funktionerna finns bevarade.
 • Lämplig för mindre företag och områden.


 

JVA Z-25, tvåsektionssystem

 • Separata drivenheter, kan ej påverka varandra.
 • Bibehållen utgångsenergi oavsett belastning.
 • Utbyggbar till 28 sektioner

              JVA Z-25 - tvåsektionssystem