Eurofence Mobila Larmade Elstängsel 

               

• Det mest effektiva områdesskyddet – avskräcker,  hindrar  och larmar.

• Anpassat för byggarbetsplatser.

• Skyddar dieseltankar, maskiner, master mm.

• Förberett för snabbt montage och flytt.

• Standardstorlekar 14, 21, 28 och 35 meter.

• Moduluppbyggt – ingen övre begränsning. 

• 14 strömförande trådar på insidan av kraftiga stängselmoduler.

• Styrskåp kan placeras ute eller inne.

• Kan kopplas till strålkastare och sirener.

• Kan ringa upp larmcentral eller mobiltelefon.

• Styrs med manöverpanel eller från externt larmsystem.

• Arbetar med ofarlig högspänning .

• Kan även köras på lågspänning.

• Följer CEN-normen. Inga tillstånd krävs.

• Sabotageskyddat. Larmar vid lyftförsök.

• Batteri-back-up vid strömavbrott.